Jdeme do společnosti

Pravidla vhodného chování ve společnosti by měly být samozřejmostí, ale ne vždy to tak vypadá. Tu a tam se nějakého přestupku proti pravidlům společenského chování dopustí každý z nás, a to ať úmyslně, tak i nevědomky.

Chování je vizitkou naši osoby, dosaženého vzdělání a postavení ve společnosti. Pochopitelně existují rozdíly v chování ve společnosti kamarádů či nadřízeného a během méně či více významné události.  Přizpůsobit své chování pro danou společnost ale nestačí. Stejně důležité je uzpůsobit konkrétní příležitosti také svůj oděv.

K nejčastějším prohřeškům proti společenským pravidlům patří pozdní příchody. Někdo je v této disciplíně přímo přeborníkem. Pokud se čas od času zpozdíme o několik minut, tak to se dá ještě omluvit. Jsou-li však naše pozdní příchody pravidelné, svědčí to naši nespolehlivosti.

Naplánovat si schůzku, obchodní jednání, společnou brigádu či jinou událost můžete snadno prostřednictvím naši webové aplikace XEEVIO.CZ.

Back to list