Třídní srazy

Den každého z nás má dvacet čtyři hodin a není na světě člověka, který by na tom byl jinak. Tak trochu zastavit čas, neúprosného pána našich životů, lze i prostřednictvím školních srazů.

Školní či třídní srazy jsou výbornou příležitostí k ohlédnutí se do minulosti a připomenutí si společně prožitých chvil. S odstupem času se nám doba dětských a studentských let jeví jako snadná, laskavá a bezstarostná.

Pohled zpět do studentských let je dobrým psychologickým momentem umožňujícím srovnávat naše životní touhy a přání se skutečností. Školní srazy jsou takovou malou přehlídkou našich úspěchů a neúspěchů. To ale není vůbec k zahození! Neexistuje lepší příležitost k zamyšlení se nad způsobem našeho dosavadního života.

Odpovědi na otázky, jací jsme a jací jsme byli, jsou těmi nejčastějšími, které se nás provázejí. Scénáře jednotlivých školních srazů se neliší. Na začátku je postupné znovu poznávání, následuje podání informací o sobě, své rodině, zaměstnání a zažitých životních peripetiích, přes společnou vzpomínku na radostně prožité chvíle a konče méně či více dojemným loučením.

Školní srazy nejsou jen pouhou společenskou události. Svoji účastí na školním srazu může jen vydělat, a to minimálně tím, že získáte nový impuls do života.

Back to list